Účetnictví

Vedení účetnictví zahrnuje:

  • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
  • kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur,
  • vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/,
  • zpracování DPH a přiznání DPH,
  • účetní a daňové poradenství, optimalizace

Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.
    Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy: hlavní knihu, deník účetních operací, inventurní soupis dokladové inventury, seznam pohledávek a závazků a roční účetní závěrku.
    Součástí služby je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů. Všem zákazníky, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.