Ostatní služby

  • zastupování na úřadech /FÚ, PSSZ, zdravotní pojišťovny,banky/,
  • zavedení účetnictví začínajícím podnikům a firmám,
  • pravidelné revize Vašeho účetnictví včetně účetního poradenství,
  • rekonstrukce účetnictví,
  • on-line účetnictví /můžete do své účetnictví nahlížet, pořizovat či pracovat s daty prostřednictvím internetu/,
  • přebíraní a předávání dokladů účetní firmou v sídle podnikatele

Na základě plné moci se věnujeme zastupování zákazníků při jakýkoliv jednáních s pracovníky finančních úřadů, zdravotních pojišťoven, správ sociálního zabezpečení, živnostenských úřadů a pracovních úřadů.