Daňová evidence

Vedení daňové evidence zahrnuje:

  • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí,
  • kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur,
  • vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/,
  • zpracování DPH a přiznání DPH,
  • účetní a daňové poradenství, optimalizace

Po ukončení roku obdrží každý zákazník vytištěný peněžní deník, roční přehled příjmů a výdajů členěný podle druhu, seznam pohledávek a závazků a výslednou rekapitulaci daňových příjmů a výdajů. Samozřejmostí je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně.