Účetnictví

 • Paušál do 50 položek měsíčně / čtvrtletně 2000 Kč
 • Každá další položka 25 Kč

Samostatně účtujeme roční uzávěrku a přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k silniční dani, hlášení pro Český statistický úřad a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

Položkou se rozumí jeden řádek v účetním deníku.

Daňová evidence

 • Paušál do 50 položek měsíčně / čtvrtletně 1500 Kč
 • Každá další položka 20 Kč

Samostatně účtujeme rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k silniční dani, zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

Položkou se rozumí jeden řádek v daňové evidenci.

Mzdy

 • Vstup zaměstnance HPP, DPČ 500 Kč
 • Výstup zaměstnance HPP, DPČ 200 Kč
 • Měsíční zpracování mzdy zaměstnance HPP, DPČ 200 Kč
 • Měsíční zpracování mzdy zaměstnance DPP 100 Kč
 • Roční závěrka mezd za zaměstnance 200 Kč
 • Výstup a vstup zaměstnance DPP 200 Kč

V ceně je zohledněna příprava dokladů pro časté kontroly sociálního a zdravotního pojištění i kontroly mzdové evidence.

Daně

 • Daň z příjmu právnických osob od 3500 Kč
 • Daň z příjmu fyzických osob od 2500 Kč
 • Silniční daň první auto 500 Kč
 • Silniční daň každé další auto 200 Kč
 • Ostatní daně od 750 Kč

Součástí daňového přiznání je roční uzávěrku u právnických osob a rekapitulaci příjmů a výdajů u fyzických osob.

Ostatní služby

 • Zastupování, účetní služby, poradenství od /hodina 1500 Kč
 • hlášení pro Český statistický úřad a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti od Kč/hodina 1000 Kč

Uvedené ceny jsou orientační a jsou základem při osobním jednání. Konkrétní cena vždy závisí na složitosti účetních případů, počtu a připravenosti dokladů, požadavcích zákazníka apod. Cena může být upravena směrem nahoru i dolu. Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH